Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
30-11-2018 00:00:00

“Türkiye'nin kalkınması noktasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır”

Grup BaşkanvekiliMehmetMuş, Türkiye'ninekonomik büyümesine ve finansal piyasalara katkı sunacak maddeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak TBMM Başkanlığına 71 maddeden oluşan kanun teklifi verdiklerini belirterek söz konusu teklifin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri içerdiğini ve milletin işini rahatlatacak alanları düzenleyeceğini söyledi.

Muş, teklifte kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olunması ve finansman sağlanması konusunda İLBANK'a yetki verilmesi bulunduğunu aktardı.Yetkiyle İLBANK'ın gelir temin etmek amacıyla yurt dışındaki altyapı, üstyapı, mimarlık, müşavirlik gibi projeler yapması ya da bu tür projelere iştirak etmesinin önünün açılacağını anlatanMuş, emniyet teşkilatının Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) polis memurlarının katılımının zorunlu hale getirilmesini teklif ettiklerini anlattı.

Muş, teklifte imalat sanayicilerinin 50 milyon liradan fazla olan inşaat yatırımlarındaindirilemeyen Katma Değer Vergisi'nin iadesiyle ilgili teşvikin 2019'a uzatılmasının, akabinde de Cumhurbaşkanına bunu 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmesinin öngörüldüğünüsöyledi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi oluşturulmasının kanun teklifinde yer aldığını dile getirenMuş, "Bunun amacı, Türkiye'nin finansal olarak karşı karşıya kaldığı tehditler, gelişmeler konusunda çalışmalar yapmak, değerlendirmelerde bulunmak, Türkiye'nin kalkınması noktasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır." diye konuştu.

MehmetMuş, Kamu İhale Kanunu kapsamında2018'den önce yapılmış ancak devam eden sözleşmelerin, yüklenicinin 60 gün içinde başvurması halinde feshedilmesine ya da devredilmesine imkan tanınacağını dile getirerek şöyle devam etti:

"Fesih ya da devirden kaynaklı olarak herhangi bir kısıtlama ya da yaptırıma tabi olmayacaklar.Aynı şekilde burada ortaya çıkacak olan fesih, devir sözleşmesindeki Katma Değer Vergisi'nden de istisna tutulacaklardır. Aynı şekilde, eğer sözleşme feshedilirse bu yükleniciler, şimdiye kadar yaptıkları imalat dışında herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Bunların vermiş oldukları teminat mektupları kendilerine iade edilecektir."

Türk sigortacılık sektörünü ilgilendiren, finansal sektörü ilgilendiren, çok önemli bir dönemeçte olduğunu değerlendirdikleri Türk Reasürans Anonim Şirketinin kurulmasını teklifte sunduklarını belirtenMuş, "Türk Reasürans Anonim Şirketinin tamamı Hazine'ye ait olacak.Reasürans ve büyük çaplı teminat verme konusunda Türkiye'de büyük bir açık oluşmuş. Var olan bir açığı kapatmak üzere faaliyetlerini sürdürecektir." dedi.

"Finansal piyasalara katkı sunacak maddeler var"

Gazetecilerin sorularını da cevaplayanMuş, teklifle ekonomide nasıl bir seyir beklendiğinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu an açıklanan veriler, ortaya çıkan gelişmeler, birkaç ay önce yaşadığımız bir atağın atlatıldığını, ülke göstergelerinin normale dönmeye başladığını gösteriyor. Faizlerdeki düşüşler, dövizdeki aşağı yönlü trend, güven endekslerindeki gelişmeler aslında Türkiye'nin bu şoku atlattığının, dengelenme sürecinin hayata geçtiğinin ve Türkiye'nin artık hızlı bir şekilde ekonomisini güçlendirme yolunda adımlar atacağının göstergesidir. Bu teklif, ülkemizinekonomik büyümesine ve finansal piyasalara katkı sunacak maddeleri içermektedir."

"Sözleşmelerin feshi konusunda bir sıkıntı mı vardı? Sıkıntının aşılması mı amaçlanıyor?" sorusu üzerineMuş, sözleşmelerde yaptırımların söz konusu olduğunu dile getirerek böyle bir düzenleme olmadan sözleşmelerin feshedilmesi durumunda yüklenicilerin bir yaptırımla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Beklenmeyen fiyat artışlarındandolayı fesih ya da devir imkanı getirdiklerini ifade edenMuş, "Dolayısıyla bu madde kapsamında bunlar yapıldığı zaman, yükleniciler sözleşmede belirtilen yaptırımlara maruz kalmayacak. Eğer kabul ederlerse idare ile anlaşırlarsa ve fesih yaparlarsa kendilerinin verdiği teminat mektupları da iade edilecektir." şeklinde konuştu.

Yarım kalan işlerde feshin kamuya yükü artırıp artırmayacağı konusundaki soru üzerineMuş, bunu yürütmenin organize edeceğini, kendilerine düşen görevin yasal zemini hazırlamak olduğunu aktardı.

Muş, başka bir soru üzerine, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, finansal piyasalarda koordinasyonu sağlayacağını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli bilgileri toplayacağını, derleyeceğini ve bazı çalışmalar yürüteceğini kaydetti. Söz konusu çalışmaların hükümete yardımcı olacağını vurgulayanMuş, komitenin teşekkülüyle çalışma usul ve esaslarınınHazine ve Maliye Bakanlığıncabelirleneceğini açıkladı.

AK Parti ve MHP arasındaki seçim işbirliği

AK Parti Grup BaşkanvekiliMuş, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çerçevesinde,protokol düzenlemesi yapılacağı iddiaları"na ilişkin,partinin ilgili kurulları tarafından yapılacak açıklamaların esas olacağını dile getirdi.Muş, "Bu iddialar bizim resmi kaynaklarımız tarafından ifade edilmediği sürece bir anlam ifade etmez. Sağda solda yazılan iddialar bunlar." açıklamasında bulundu.

AK Parti ve MHP arasındaki seçim işbirliğine ilişkin de değerlendirme yapanMuş, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız şu an Arjantin'de. Son grup toplantımız sonrasında, 'Jestlere biz de jestle karşılık vereceğiz' dedi. Bu anlamdanasıl olacak, hangi jestler yapılacak, bununla alakalı partimizden yapılacak açıklamaları beklemenizi tavsiye ederim." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarıyla ilgili tazminat ödemeye mahkum edildiğinin hatırlatılması üzerineMuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Siz insanların kişisel haklarını, şahsiyetini ilgilendiren iddialar ortaya attığınız zaman, eğer bunlar temelsizse yargıya taşınır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları yargıya taşıdı. Tazminatlar da yargının verdiği kararlardır. Siyaset tabii ki yapacağız. Siyaset bir iddia işidir ama şahsiyeti hedef almanın, temelsiz, altı olmayan, kaynağı belli olmayan, doğru olmayan iddialar üzerinden insanları yıpratmaya kalkmanın mutlaka yargıda bir müeyyidesi vardır. Dolayısıyla bunlar yargı içerisinde yürüyen süreçlerdir."

"Belediye yönetimlerinde koalisyon dönemleri mi başlıyor?" sorusuna karşılık iseMuş, koalisyonlar döneminin yeni sistemle beraber tarihe karıştığını, Türkiye'de ittifaklar olabileceğini, bunların da koalisyon olmadığını söyledi.

Muş, hal yasası ve hayvan haklarına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarının ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, teklife ilişkin çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.